Phần mềm Marketing

Phần mềm Marketing là công cụ hỗ trợ các hoạt động Marketing như nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ; xây dựng các plan phát triển kinh doanh, hỗ trợ thu thập dữ liệu khách hàng, đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing để Nâng cao doanh số và phát triển thương hiệu